IT Revision

Hvorfor vælge IT Experterne?

Vi leverer uvildig rådgivning, og lægger vægt på en pragmatisktilgang og en tæt dialog med
vores kunder. Vi afgiver ikke blot erklæringer, vi involverer os også i processen undervejs –
da det er her, den primære værdiskabelse foregår. Så kunden opnår overblik omkring sine
IT-installationer og får rettet eventuelle uhensigtsmæssigheder.
En revisorerklæring dokumenterer ordentlige it-forhold hos en virksomhed og fungerer som bevis for, at I lever op til lovkrav og god it-skik. Som it-revisorer kan vi erklære os efter en revisionsstandard om, at ”det du siger, at du leverer, også er det, du leverer.”

Erklæringer

De dækker alt omkring hele IT-organisationen i en virksomhed til specifikke forhold til for eksempel den nye persondatalov eller et bestemt program der kører på netværket. Ofte er det et lovkrav (banker, medicinproduktion...) eller andre krav fra kunder der fordre erklæringer. Disse erklæringer kan være ISAE 3402 (dokumenterer ordentlige it-forhold hos en virksomhed og fungerer som bevis for, at I lever op til lovkrav og god it-skik.), ISAE 3000 og ISRS4400.

DPO Service

Hvis du er underlagt den nye persondataforordnings krav om at virksomheden skal have en Data Protection Officier (DPO) kan vi fungere som ekstern DPO for din virksomhed. Hvilket begrænser udgiften hos jer, da vi kan samle flere virksomheder pr. DPO. I sparer derved en lang række udgifter til at holde jer orinteret med de skiftende regler på området. En DPO skal have et indgående kendskab til datapersonlovgivningen.

Persondataloven

Alle virksomheder er omfattet af persondatloven som stiller en række krav til håndtering af persondata. Manglende overholdelse af lovkrav vil medfører meget store bøder fra myndigheder. Vi kan hjælpe med rådgivning og eventuelle erklæringer som kræves (ex leverandør erklæringer..)

Rådgivning

Den store viden vi indsamler i forbindelse med udarbejdelsen af erklæringer i jeres virksomhed kan bruges til rådgivning omkring optimering af procdure, IT indkøb, outsourcing, mm. Endvidere kan vi hjælpe med riskoanalyser, it-strategi, beredskab, sikkerhedspolitikker, awareness og IT-undervisning. Vi levere uvildig rådgivning, og har mange års erfaring både med de tekniske og strategiske elementer i en it-organisation

GIK

Generelle IT-kontroller (GIK) kendes nok bedst fra den finasielle revison af virksomheder, da der ofte er krav om en gennemgang af de generelle IT-kontroller (GIK). Som statsautoriserede og certificerede it-revisoere fungere vi som underleverandører til finasielle revisore. Vi udføer også gennemgang af applikationskontroller (ex. password, logning, adgangsforhold til servere,…).

Download vores flyer

Tryk på knappen så kan du download vores
IT-Revision flyer i PDF format.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *