Priser

Hvad koster det at være sikret?

Hvad koster det at sikre, at kontorets IT-installationer? at  software såvel som hardware, altid kører optimalt og ikke mindst er sikkert?

Hos IT Experterne har du flere afregningsmuligheder: Du kan betale pr. påbegyndt halve time (timeafregning) eller få et fast tilbud på opgaven (eksl. kørsel.)

Vi laver IT Service for både private og erhverv. Private kunders systemer er normalt ikke så kompliceret, så der får man besøg af en IT supporter. 

Hos IT Experterne får du, som erhvervskunde vores senior teknikere  (Datateknikere eller Dataingeniør) ud til dig for, at løse jeres problemer –  det er selvfølgelig certificeret personale, som løbende bliver certificeret.

Timeafregning

Har I akut behov for hjælp kan vi træffes 24/7 hos IT Experterne. Vi kan kører ud og lave supporten hos jer, eller hvis det er muligt, fjernsupport af jeres systemer.

Sikkerhedspakken

Vi tilbyder 24/7 overvågning og support på dit netværksudstyr og internetlinje. Hvis den fejler eller der et IT problem, så opdager vi det, og melder det videre til dig, hvorefter vi går i gang med at løse problemet.

Driftsaftale

Har I behov for, at vi arbejder for eller hos jer f.eks. en dag om ugen, har vi mulighed for at lave en driftsaftale, der skræddersys til jeres situation, behov og ønsker.