IT Governance

Styring af din IT Sikkerhed

IT Governance er en strukturering af processer og sammenhænge, der skal hjælpe med at styre funktionerne i en virksomhed. Man opnår mange positive effekter ved, at tilføre værdi til de processer, og fastholde de risici sammen med afkast af it-processer.

Det er vigtigt, at du har processer for tingene i din virksomhed. Så man løbende kan følge op på IT Sikkerheden. Ofte vælges rammeværket ISO 2700x til styringramme. Men der ligger et stort arbejde i udarbejdelsen af politiker, processor m.m – et arbejde vi gerne vil hjælpe med. 

Vi vil også gerne bistå med udarbejdelse af en IT-Sikkerhedspolititik, og sikre, at I har de rigtige papirer i forbindelse med GDPR problematikken.